REEE

小妹最近看到COMPUTEX展

日文雜誌也爭相報導台灣金品獎

好東西就是要努力推廣

附上幾張圖給大家看看

其中
DIR-505L
DCS-2310L
DCS-6010L
是日本人比較感興趣的產品 (≧▽≦)

REEE

此外,Jocelyn Chung (D-Link全球副總裁)也大力推展自家802.11ac的雲產品

<( ̄︶ ̄)>

原文網址:https://t17.techbang.com/topics/20299-d-link-11-ac-cloud-of-the-worlds-fastest-route-to-experience-carry-out-d-will-overlord-netcom-equipment-d-link-corp?page=3