LINE POP 風潮過了之後,路上就鮮少看到大家在瘋狂滑手機,不過最近 Candy Crush 則是佔領了不少人的手機,變成新流行的全民遊戲。超過 250 關的 Candy Crush 有著非常高的耐玩度,同時各種模式多半需要鬥智,讓不少人廢寢忘食地過關著。下面我們就來整理各種技巧,讓你也可以進階成高段糖果班。

沒有愛心不求人

Candy Crush 雖然不像 LINE POP 在玩關卡的時候需要愛心,但是如果關卡沒過的時候,就會需要愛心才能接關,如果沒花錢的話,一人上限愛心是五顆,只要一卡關,愛心往往都會不夠用。要回復愛心有幾種方法,一是等時間,再來就是和你的好友要,當然也可以直接使用現金購買,不過都不是太方便,使用 iPhone 的玩家其實只需要調整一下時間就可以偷偷作弊回滿愛心。

當你沒有愛心的時候,只要到 iPhone 的設定把時間往後調整三個小時,再回到遊戲中就會發現愛心就會回到五顆心,不用等待回復的時間,也不需要麻煩好友回送愛心。不過要接關之前記得要先把時間調回來再進行遊戲,不然可能會出現等待時間爆表的問題。

▲到「設定」中的「一般」裡面的「日期與時間」。

▲接著把時間往後調三個小時,回到遊戲就會發現愛心變回五顆。

還有一種比較無恥的破解法是直接修改遊戲檔,即可無限使用愛心和道具,但這種方法會嚴重破壞遊戲平衡,在這就不詳細介紹,有興趣研究可以前往「密技!Candy Crush 糖果消消樂!無限心心+無限寶物 設定教學」學習。另外提醒大家的最近也有不少惡意程式來針對 Candy Crush 騙取個資,記得別亂安裝來路不明的相關程式。在下一頁會接著介紹相關的遊戲技巧。

<下一頁還有遊戲技巧、影片、Facebook 版不能玩的解法>

吃大顆糖果才是王道

Candy Crush 大部分的關卡都是限定步數來完成任務,雖然三顆就能消除,不過請別看到三顆連一線就急著滑。不少關卡都需要大範圍的刪除果凍、磚塊、巧克力、欄杆等等,要運用大量的組合技才是過關的好手段。

特殊的糖果只要四顆同色以上就能集到,直線四顆同色可以轉換成條紋糖果(可消除一直線,消除的方向可由紋路上下或是左右來分辨) T、L 型五顆同色可換成糖果包(可炸九宮格兩次),直線五顆同色則可以換成彩色糖果(可消除全部同色糖果)。

換成特殊糖果之後別急著用掉,兩個特殊糖果合體才真正能發揮威力,像是條紋加糖果包可以直接消除十字三直線的範圍,彩色糖加上條紋則可以把所有同色變成條紋糖來變成整個畫面的地圖炮。而最強的雙彩色糖還可以一次消除整個畫面的糖果。想要快速通關的話,努力合成兩個特殊糖才是致勝的方法。

▲彩色糖加上紅色條紋糖果即可把全部的紅色糖都變成條紋糖來直線消除糖果。

▲直條紋糖加上糖果包可以造成上下左右三直線的大範圍消除。

在 Candy Crush 的每個區段的關卡都會有不同的主要任務,網路上也都有每一關的過關影片,如果你剛好卡關的話,也可以參考下面的影片來學習拼糖果的方式。但因為掉落的糖果都是隨機的,所以有時還是要一點運氣來幫忙,這也是 Candy Crush 好玩的地方。

Level 290
Level 289
Level 288
Level 287
Level 286
Level 285
Level 284
Level 283
Level 282
Level 281
Level 280
Level 279
Level 278
Level 277
Level 276
Level 275
Level 274
Level 273
Level 272
Level 271
Level 270
Level 269
Level 268
Level 267
Level 266
Level 265
Level 264
Level 263
Level 262
Level 261
Level 260
Level 259
Level 258
Level 257
Level 256
Level 255
Level 254
Level 253
Level 252
Level 251
Level 250
Level 249
Level 248
Level 247
Level 246
Level 245
Level 244
Level 243
Level 242
Level 241
Level 240
Level 239
Level 238
Level 237
Level 236
Level 235
Level 234
Level 233
Level 232
Level 231
Level 230
Level 229
Level 228
Level 227
Level 226
Level 225
Level 224
Level 223
Level 222
Level 221
Level 220
Level 219
Level 218
Level 217
Level 216
Level 215
Level 214
Level 213
Level 212
Level 211
Level 210
Level 209
Level 208
Level 207
Level 206
Level 205
Level 204
Level 203
Level 202
Level 201
Level 200
Level 199
Level 198
Level 197
Level 196
Level 195
Level 194
Level 193
Level 192
Level 191
Level 190
Level 189
Level 188
Level 187
Level 186
Level 185
Level 184
Level 183
Level 182
Level 181
Level 180
Level 179
Level 178
Level 177
Level 176
Level 175
Level 174
Level 173
Level 172
Level 171
Level 170
Level 169
Level 168
Level 167
Level 166
Level 165
Level 164
Level 163
Level 162
Level 161
Level 160
Level 159
Level 158
Level 157
Level 156
Level 155
Level 154
Level 153
Level 152
Level 151
Level 150
Level 149
Level 148
Level 147
Level 146
Level 145
Level 144
Level 143
Level 142
Level 141

 

Level 140
Level 139
Level 138
Level 137
Level 136
Level 135
Level 134
Level 133
Level 132
Level 131
Level 130
Level 129
Level 128
Level 127
Level 126
Level 125
Level 124
Level 123
Level 122
Level 121
Level 120
Level 119
Level 118
Level 117
Level 116
Level 115
Level 114
Level 113
Level 112
Level 111
Level 110
Level 109
Level 108
Level 107
Level 106
Level 105
Level 104
Level 103
Level 102
Level 101
Level 100
Level 99
Level 98
Level 97
Level 96
Level 95
Level 94
Level 93
Level 92
Level 91
Level 90
Level 89
Level 88
Level 87
Level 86
Level 85
Level 84
Level 83
Level 82
Level 81
Level 80
Level 79
Level 78
Level 77
Level 76
Level 75
Level 74
Level 73
Level 72
Level 71
Level 70
Level 69
Level 68
Level 67
Level 66
Level 65
Level 64
Level 63
Level 62
Level 61
Level 60
Level 59
Level 58
Level 57
Level 56
Level 55
Level 54
Level 53
Level 52
Level 51
Level 50
Level 49
Level 48
Level 47
Level 46
Level 45
Level 44
Level 43
Level 42
Level 41
Level 40
Level 39
Level 38
Level 37
Level 36
Level 35
Level 34
Level 33
Level 32
Level 31
Level 30
Level 29
Level 28
Level 27
Level 26
Level 25
Level 24
Level 23
Level 22
Level 21
Level 20
Level 19
Level 18
Level 17
Level 16
Level 15
Level 14
Level 13
Level 12
Level 11
Level 10
Level 9
Level 8
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1

資料來源:androidsetting

Facebook 版不能玩?!

有些人使用 Facebook 來玩 Candy Crush 可能會出現錯誤的情況,這主要是因為中文支援度還不高的關係,只要把 Facebook 帳號切換到英文,關閉瀏覽器再重新登入帳號讓 Candy Crush 變英文版即可玩。

Facebook 版本不但畫面比較大,而且也可以互相送各種寶物,關卡也比手機版多。不像手機版本的寶物都要使用現金購買,如果想要使用免費的寶物來過卡關的關卡,那可就要多利用 Facebook 版來玩。

▲到 Facebook 右上角選擇「帳號設定」。

▲點選語言中的「編輯」選項。

▲把語言改為「English(US)」再按儲存,之後關閉瀏覽器重新登入即可。

延伸閱讀:

LINE POP 技巧教學:教你如何拿高分、關閉討厭的通知

山寨 Candy Crush、LIME POP 惡意程式肆虐,Android 使用者要多留意避免誤觸陷阱

Candy Crush 卡關想用過關密技 App 求解?小心被廣告程式盜個資

沒玩過也一定看過,七個為何 Candy Crush Saga 這麼夯的原因?


共 1 則回應

1 樓 · 優琪 · 發表於 2013-04-12 11:06 · 檢舉

這個遊戲現在真的很夯欸.........
(⊙ˍ⊙)