virex terumad77

對不起,我忘了寫自我介紹!

發表的文章 (1)

[心得] 感受 Sony 高解析音質的極致音感!

0 回應 發表於 2014-12-15 01:26

---------------------------------------------------------前言--------------------------------------------------------- 建議使用電腦裝置來觀看此心得文,行動裝置排版可能會跑掉。 在開始前先期許一下, 希望這篇心得文能夠讓發燒友、一般網友都可以很簡單理解到這些產品特色。 文中提及...

看全文