amanda amandacheung

對不起,我忘了寫自我介紹!

發表的文章 (3)


[閒聊] 成功是由公司業務流程開始

0 回應 發表於 2016-09-14 12:51

只有少於10%的公司,會實施成本優化或削減預算。隨著收入增長,愈來愈多企業不得不優化業務,作為把資金轉投於數碼項目。 我作為一個成功的老闆,最重要的公司資源是員工,因為他們能夠給予無限的主意,而且他們能為公司帶來持續性的得益。 除了員工之外,對公司重要的事項的是其業務流程。業務流程管理是關註企業流程的設計、執行和優化,它通過改進業務流程來提升企業的運營效果。 對於公司而言,業務流程的管...

看全文


[閒聊] 兒時回憶:black and white copier

0 回應 發表於 2016-09-07 13:43

當您每掉一件電子產品,您會唔會記起一些事呢? 爸爸係一位攝影師,佢經常係屋企沖曬相片。細細個果陣,我好鍾意趁佢曬相既時候搗蛋,成日激到佢發火。 有一日,我發現屋企多左部black and white copier。我問佢點解會買,佢就答我可以將相片copy,然後印出嚟留念。每次用呢部機之前,爸爸佢都會叫埋我去睇,想我學識點用呢部機。我當時都唔明白點解我要識用,次次都係抱住貪玩既心態去...

看全文